Land for Sale in Chiang Rai

800 Rai Close to City

Chiang Rai ฿ 380,000,000

1600 Rai 20 mins to Chiang Rai

Wieng Chai ฿ 320,000,000

600 Rai with Lake in Mountains

Chiang Rai ฿ 72,000,000

527 Rai Mae Chan

Mae Chan ฿ 59,500,000

72 Beautiful Rai

Chiang Rai ฿ 54,000,000

300 Rai in Mountains

Pu Chai Sai ฿ 50,000,000

94 Rai on Maekok River

Chiang Rai ฿ 47,000,000

20 Rai on Superhighway to Rent

Chiang Rai ฿ 30,000,000

115 Gorgeous Rai with 5 Hilltops

Chiang Rai ฿ 23,000,000