Land for Sale in Chiang Rai

800 Rai Close to City

10 km from Chiang Rai ฿ 380,000,000

1600 Rai 20 mins to CR

Wieng Chai area ฿ 320,000,000

600 Rai with Lake in Mountains

50 km N. of Chiang Rai ฿ 72,000,000

300 Rai in Mountains

40 km N. of Chiang Rai ฿ 50,000,000

94 Rai on Maekok River

20 km E.of Chiang Rai ฿ 47,000,000

2 Centrally Located Rai with House

Centrally Located ฿ 35,000,000

200+ Rai Rolling Hills

35 km N. of Chiang Rai ฿ 24,000,000